ระบบบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล การแข่งขันกีฬาเสกักเกมส์

สวัสดี : Guest

ในกรณีผู้ป่วย Admit แล้ว Discharge ขอให้โรงพยาบาลเลือกสถานะการรักษาเป็น Admit > D/C ด้วย...

รายงานด้านการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล รายวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 19.30 น.

ประเภทเจ็บป่วย จำนวน อาการ ความรุนแรง ชนิดกีฬา ผลการรักษา จังหวัดสังกัด ประเภทบุคคล
กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคทั่วไป 3 AGE, Gastitis Emergency เทนนิส ตรวจรักษา/กลับบ้าน สงขลา(1), พัทลุง(2) ผู้ควบคุมทีม, อื่นๆ, โค้ช
1 Headach Non-Urgent เพาะกาย ตรวจรักษา/กลับบ้าน อุดรธานี(1) นักกีฬา
1 Abrasion wound Semi-urgent กรีฑา ตรวจรักษา/กลับบ้าน เชียงราย(1) นักกีฬา
3 AGE Urgent เทนนิส, อื่นๆ ตรวจรักษา/กลับบ้าน พัทลุง(3) อื่นๆ, นักกีฬา
กลุ่มที่ 3 กลุ่มการบาดเจ็บ 2 การกระทบกระเทือนทางศีรษะ, MHI Emergency กรีฑา, แบดมินตัน ส่งต่อ, ตรวจรักษา/กลับบ้าน กรุงเทพมหานคร(1), ระยอง(1) นักกีฬา
1 Muscle sprain Non-Urgent เซปักตะกร้อ กรุงเทพมหานคร(1) นักกีฬา
1 ืnail Injury Semi-urgent บาสเกตบอล ตรวจรักษา/กลับบ้าน ประจวบคีรีขันธ์(1) นักกีฬา
1 ข้อเท้าอักเสบ Urgent บาสเกตบอล ตรวจรักษา/กลับบ้าน ฉะเชิงเทรา(1) นักกีฬา
รวม 13 คน โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 19 โรค 0% โรคทั่วไป 62% การบาดเจ็บ 38% ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0%