ระบบบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล การแข่งขันกีฬาเสกักเกมส์

สวัสดี : Guest

ในกรณีผู้ป่วย Admit แล้ว Discharge ขอให้โรงพยาบาลเลือกสถานะการรักษาเป็น Admit > D/C ด้วย...

รายงานด้านการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยสะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 19.30 น.

ประเภทเจ็บป่วย จำนวน อาการ ความรุนแรง ชนิดกีฬา ผลการรักษา จังหวัดสังกัด ประเภทบุคคล
กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคทั่วไป 3 AGE, Gastitis Emergency เทนนิส ตรวจรักษา/กลับบ้าน สงขลา(1), พัทลุง(2) ผู้ควบคุมทีม, อื่นๆ, โค้ช
12 Muscle strain, Allergy, Abrasion wound, ปวดกล้ามเนื้อ, Syncopy, Headach, Headache , Dyspepsia, Dressing wound, Diarrhea Non-Urgent กรีฑา, ตะกร้อลอดห่วง, เทนนิส, เพาะกาย, เซปักตะกร้อ ตรวจรักษา/กลับบ้าน, สิ้นสุดการรักษาที่สนาม ชุมพร(1), สมุทรสงคราม(1), นครศรีธรรมราช(1), ขอนแก่น(1), สมุทรปราการ(1), ตรัง(1), อุดรธานี(1), กรุงเทพมหานคร(4), ลพบุรี(1) นักกีฬา, ผู้ควบคุมทีม, อื่นๆ
8 Muscle Strain, Abrasion wound, tension headache, ท้องเสีย/อ่อนเพลีย, ท้องอืด / จุกเสียด Semi-urgent บาสเกตบอล, กรีฑา, เซปักตะกร้อ, อื่นๆ ตรวจรักษา/กลับบ้าน ขอนแก่น(1), เชียงราย(1), ประจวบคีรีขันธ์(1), กาญจนบุรี(1), หนองคาย(1), ตรัง(1), เพชรบูรณ์(1), ศรีสะเกษ(1) นักกีฬา, อื่นๆ
8 acute diarrhea, Seizure, Vertigo, เวียนศรีษะ, AGE, ปวนน่องทั้ง2ข้าง Urgent อื่นๆ, เปตอง, ฟุตบอล, เทนนิส ตรวจรักษา/กลับบ้าน, ส่งต่อ, รับไว้รักษาต่อ/Admit กาฬสินธุ์(1), นครราชสีมา(1), กรุงเทพมหานคร(1), อ่างทอง(1), นครพนม(1), พัทลุง(3) อื่นๆ, นักกีฬา
กลุ่มที่ 3 กลุ่มการบาดเจ็บ 2 การกระทบกระเทือนทางศีรษะ, MHI Emergency กรีฑา, แบดมินตัน ส่งต่อ, ตรวจรักษา/กลับบ้าน กรุงเทพมหานคร(1), ระยอง(1) นักกีฬา
7 Tendinitis, ปวดกล้ามเนื้อ, แผลถลอกนิ้วชี้มือซ้าย, Muscle strain , Carpal tunnel syndrome, Abration wound, Muscle sprain Non-Urgent กรีฑา, บาสเกตบอล, เซปักตะกร้อ, เทนนิส ตรวจรักษา/กลับบ้าน นครศรีธรรมราช(1), สุราษฎร์ธานี(1), กรุงเทพมหานคร(2), เพชรบูรณ์(1), นนทบุรี(1), สุรินทร์(1) อื่นๆ, นักกีฬา, ผู้ควบคุมทีม
18 กล้ามเนื้ออักเสบ, Muscle Strain, บาดเจ็บที่หนังศรีษะ /แผลถลอกอักเสบ, Abrasion wound, Lacereted wound, กล้ามเนื้ออักเสบ ต้นคอขวา, Heel pain, กล้ามเนื้ออักเสบ / ปวดกล้ามเนื้อ, sprain, muscle sprain, musal spain, Sprained ankle, muscle sprin, ปวดกล้ามเนื้อ Semi-urgent บาสเกตบอล, กรีฑา, เทนนิส, ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ ตรวจรักษา/กลับบ้าน, สิ้นสุดการรักษาที่สนาม เพชรบูรณ์(1), ชุมพร(1), สตูล(1), กรุงเทพมหานคร(3), ยะลา(1), นนทบุรี(1), เชียงใหม่(1), ชลบุรี(1), สงขลา(1), พิษณุโลก(1), แพร่(1), ตรัง(1), สุราษฎร์ธานี(1), ขอนแก่น(1), ศรีสะเกษ(1), พัทลุง(1) นักกีฬา
12 Muscle/strain, แผลฉีกขาดที่มือขวา, บาดเจ็บข้อเข่า, ข้อเท้าอักเสบ, กล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลัน, muscle /Strain, Abration wound, LW, Muscle Strain of knee Urgent บาสเกตบอล, กรีฑา, ฟุตบอล ตรวจรักษา/กลับบ้าน, ส่งต่อ นนทบุรี(2), นครปฐม(1), ร้อยเอ็ด(1), กรุงเทพมหานคร(2), นครศรีธรรมราช(1), ชุมพร(1), พะเยา(1), นครราชสีมา(1), เชียงใหม่(1), ฉะเชิงเทรา(1) นักกีฬา
กลุ่มที่ 4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 covid infection, Muscle , Drissing , Muscle Non-Urgent อื่นๆ, เทนนิส ตรวจรักษา/กลับบ้าน นนทบุรี(2), ชลบุรี(1), แม่ฮ่องสอน(1) อื่นๆ, นักกีฬา
3 Muscle Semi-urgent เทนนิส ตรวจรักษา/กลับบ้าน กรุงเทพมหานคร(2), พะเยา(1) นักกีฬา
4 Allergic, covid infection, abdominal pain Urgent กรีฑา, อื่นๆ, แบดมินตัน ตรวจรักษา/กลับบ้าน กรุงเทพมหานคร(1), ตราด(1), จันทบุรี(2) นักกีฬา, อื่นๆ
รวม 81 คน โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 19 โรค 0% โรคทั่วไป 38% การบาดเจ็บ 48% ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14%