ระบบบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล การแข่งขันกีฬาเสกักเกมส์

สวัสดี : Guest

ในกรณีผู้ป่วย Admit แล้ว Discharge ขอให้โรงพยาบาลเลือกสถานะการรักษาเป็น Admit > D/C ด้วย...

แสดงข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดของวันนี้


# วันที่รับบริการ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล อายุ เพศ ประเภทบุคคล จังหวัดสังกัด ชนิดกีฬาบาดเจ็บ ประเภทการบาดเจ็บ ช่วงเวลาที่บาดเจ็บ จำนวนวันที่เกิดการบาดเจ็บ ส่วนที่บาดเจ็บ ชนิดการบาดเจ็บ สาเหตุการบาดเจ็บ การวินิจฉัย การรักษา ผู้บันทึก ตำแหน่ง โรงพยาบาล สนามการแข่งขัน ประเภทการมารักษา รับส่งต่อจาก วันเวลาที่บันทึกข้อมูล
# วันที่รับบริการ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล อายุ เพศ ประเภทบุคคล จังหวัดสังกัด ชนิดกีฬาบาดเจ็บ ประเภทการบาดเจ็บ ช่วงเวลาที่บาดเจ็บ จำนวนวันที่เกิดการบาดเจ็บ ส่วนที่บาดเจ็บ ชนิดการบาดเจ็บ สาเหตุการบาดเจ็บ การวินิจฉัย การรักษา ผู้บันทึก ตำแหน่ง โรงพยาบาล สนามการแข่งขัน ประเภทการมารักษา รับส่งต่อจาก วันเวลาที่บันทึกข้อมูล