ระบบบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล การแข่งขันกีฬาเสกักเกมส์

สวัสดี : Guest

ในกรณีผู้ป่วย Admit แล้ว Discharge ขอให้โรงพยาบาลเลือกสถานะการรักษาเป็น Admit > D/C ด้วย...

แสดงข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด


# วันที่รับบริการ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล อายุ เพศ ประเภทบุคคล จังหวัดสังกัด ที่พัก ที่พักอื่นๆ ชนิดกีฬาบาดเจ็บ ประเภทการบาดเจ็บ ช่วงเวลาที่บาดเจ็บ จำนวนวันที่เกิดการบาดเจ็บ ส่วนที่บาดเจ็บ ชนิดการบาดเจ็บ สาเหตุการบาดเจ็บ การวินิจฉัย การรักษา ผู้บันทึก ตำแหน่ง โรงพยาบาล สนามการแข่งขัน ประเภทการมารักษา รับส่งต่อจาก วันเวลาที่บันทึกข้อมูล
1 2022-08-24 นาย XXX 35 ชาย อื่นๆ แม่ฮ่องสอน อื่นๆ อื่นๆ กลุ่มที่ 4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 วัน เจ็บป่วยทั่วไป covid infection ตรวจรักษา/กลับบ้าน XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพัทลุง เดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตัวเอง รับส่งต่อจาก โรงพยาบาลพัทลุง 2022-08-24 11:33:39
2 2022-08-22 น.ส. XXX 52 หญิง นักกีฬา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนควนขนุน กรีฑา กลุ่มที่ 4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 วัน เจ็บป่วยทั่วไป Allergic ตรวจรักษา/กลับบ้าน XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลควนขนุน สนามกีฬาสิริวัณณวรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มาเอง/ญาตินำส่ง 2022-08-23 08:30:53
3 2022-08-26 นาย XXX 2565 ชาย นักกีฬา กรุงเทพมหานคร อื่นๆ กรีฑา กลุ่มที่ 3 กลุ่มการบาดเจ็บ ช่วงแข่งขันระดับชาติ 1 นาที Head ร่างกายบาดเจ็บ Overuse (sudden onset) ใช้งานมากเกินไป เกิดแบบทันที การกระทบกระเทือนทางศีรษะ ส่งต่อ XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลควนขนุน สนามกีฬาสิริวัณณวรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง รับส่งต่อจาก โรงพยาบาลควนขนุน 2022-08-26 12:07:58
4 2022-08-22 นาย XXX 74 ชาย อื่นๆ กรุงเทพมหานคร อื่นๆ โตตะวันรีสอร์ท เปตอง กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคทั่วไป 15 นาที เจ็บป่วยทั่วไป Seizure ส่งต่อ XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลป่าพะยอม สนามเปตอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง รับส่งจาก 1669/มูลนิธิฯ 2022-08-22 14:48:36
5 2022-08-24 นาย XXX 48 ชาย นักกีฬา นนทบุรี อื่นๆ เทนนิส กลุ่มที่ 4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 วัน เจ็บป่วยทั่วไป Muscle ตรวจรักษา/กลับบ้าน XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแก้ว สนามเทนนิส สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง (อบจ.) มาเอง/ญาตินำส่ง 2022-08-24 12:01:28
6 2022-08-24 นาย XXX 64 ชาย นักกีฬา ชลบุรี อื่นๆ สนามกีฬากลาง อบจ.พัทลุง เทนนิส กลุ่มที่ 4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 วัน เจ็บป่วยทั่วไป Drissing ตรวจรักษา/กลับบ้าน XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแก้ว สนามเทนนิส สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง (อบจ.) มาเอง/ญาตินำส่ง 2022-08-24 09:44:29
7 2022-08-24 นาย XXX 58 ชาย อื่นๆ ตราด อื่นๆ อื่นๆ กลุ่มที่ 4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 วัน เจ็บป่วยทั่วไป covid infection ตรวจรักษา/กลับบ้าน XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพัทลุง เดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตัวเอง รับส่งต่อจาก โรงพยาบาลพัทลุง 2022-08-24 11:30:19
8 2022-08-24 นาย XXX 69 ชาย นักกีฬา จันทบุรี อื่นๆ แบดมินตัน กลุ่มที่ 4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 วัน เจ็บป่วยทั่วไป abdominal pain ตรวจรักษา/กลับบ้าน XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพัทลุง เดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตัวเอง รับส่งต่อจาก โรงพยาบาลพัทลุง 2022-08-24 11:06:56
9 2022-08-24 นาย XXX 47 ชาย อื่นๆ จันทบุรี อื่นๆ อื่นๆ กลุ่มที่ 4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 วัน เจ็บป่วยทั่วไป covid infection ตรวจรักษา/กลับบ้าน XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพัทลุง เดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตัวเอง รับส่งต่อจาก โรงพยาบาลพัทลุง 2022-08-24 11:26:57
10 2022-08-24 นาย XXX 41 ชาย นักกีฬา นนทบุรี อื่นๆ สนามกีฬากลาง เทนนิส กลุ่มที่ 4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 วัน เจ็บป่วยทั่วไป Muscle ตรวจรักษา/กลับบ้าน XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแก้ว สนามเทนนิส สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง (อบจ.) มาเอง/ญาตินำส่ง 2022-08-24 11:18:18
11 2022-08-22 นาย XXX 64 ชาย นักกีฬา พะเยา โรงเรียนควนขนุน กรีฑา กลุ่มที่ 3 กลุ่มการบาดเจ็บ ช่วงแข่งขันระดับชาติ 5 นาที Lower leg ร่างกายบาดเจ็บ Contact with moving object บาดเจ็บจากปะทะสิ่งของเคลื่อนที่ Abration wound ตรวจรักษา/กลับบ้าน XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลควนขนุน สนามกีฬาสิริวัณณวรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มาเอง/ญาตินำส่ง 2022-08-22 14:57:27
12 2022-08-24 นาย XXX 67 ชาย นักกีฬา กรุงเทพมหานคร อื่นๆ เทนนิส กลุ่มที่ 4 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 วัน เจ็บป่วยทั่วไป Muscle ตรวจรักษา/กลับบ้าน XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางแก้ว สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง (อบจ.) อ.เมือง จ.พัทลุง มาเอง/ญาตินำส่ง 2022-08-24 11:29:14
# วันที่รับบริการ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล อายุ เพศ ประเภทบุคคล จังหวัดสังกัด ที่พัก ที่พักอื่นๆ ชนิดกีฬาบาดเจ็บ ประเภทการบาดเจ็บ ช่วงเวลาที่บาดเจ็บ จำนวนวันที่เกิดการบาดเจ็บ ส่วนที่บาดเจ็บ ชนิดการบาดเจ็บ สาเหตุการบาดเจ็บ การวินิจฉัย การรักษา ผู้บันทึก ตำแหน่ง โรงพยาบาล สนามการแข่งขัน ประเภทการมารักษา รับส่งต่อจาก วันเวลาที่บันทึกข้อมูล