ระบบบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล การแข่งขันกีฬาเสกักเกมส์

สวัสดี : Guest

ในกรณีผู้ป่วย Admit แล้ว Discharge ขอให้โรงพยาบาลเลือกสถานะการรักษาเป็น Admit > D/C ด้วย...

แสดงข้อมูลผู้ป่วย Admit


# วันที่รับบริการ CID คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล อายุ เพศ ประเภทบุคคล ผู้ป่วยของจังหวัด ชนิดกีฬาบาดเจ็บ ประเภทการบาดเจ็บ ช่วงเวลาที่บาดเจ็บ จำนวนวันที่เกิดการบาดเจ็บ ส่วนที่บาดเจ็บ ชนิดการบาดเจ็บ สาเหตุการบาดเจ็บ การวินิจฉัย การรักษา ผู้บันทึก ตำแหน่ง โรงพยาบาล สนามการแข่งขัน ประเภทการมารักษา รับส่งต่อจาก วันเวลาที่บันทึกข้อมูล
1 2022-08-21 XXX นาย XXX 74 ชาย อื่นๆ กรุงเทพมหานคร เปตอง กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคทั่วไป 15 นาที เจ็บป่วยทั่วไป seizure Admit > Refer XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลป่าพะยอม สนามเปตอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง รับส่งต่อจาก โรงพยาบาลป่าพะยอม 2022-08-22 14:48:55
2 2022-08-23 XXX นาย XXX 44 ชาย นักกีฬา กาฬสินธุ์ ฟุตบอล กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคทั่วไป 5 นาที เจ็บป่วยทั่วไป Vertigo รับไว้รักษาต่อ/Admit XXX พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพัทลุง สนามฟุตบอลเทศบาลร่มเมือง รับส่งต่อจาก โรงพยาบาลพัทลุง 2022-08-23 21:10:16
# วันที่รับบริการ CID คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล อายุ เพศ ประเภทบุคคล ผู้ป่วยของจังหวัด ชนิดกีฬาบาดเจ็บ ประเภทการบาดเจ็บ ช่วงเวลาที่บาดเจ็บ จำนวนวันที่เกิดการบาดเจ็บ ส่วนที่บาดเจ็บ ชนิดการบาดเจ็บ สาเหตุการบาดเจ็บ การวินิจฉัย การรักษา ผู้บันทึก ตำแหน่ง โรงพยาบาล สนามการแข่งขัน ประเภทการมารักษา รับส่งต่อจาก วันเวลาที่บันทึกข้อมูล
สีเหลือง คือ ผู้ป่วยที่เคย Admit แต่ Discharge แล้ว