ระบบบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล การแข่งขันกีฬาเสกักเกมส์

สวัสดี : Guest

ในกรณีผู้ป่วย Admit แล้ว Discharge ขอให้โรงพยาบาลเลือกสถานะการรักษาเป็น Admit > D/C ด้วย...

เอกสารดาวน์โหลด


ลำดับที่ ชื่อเอกสาร
1. รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเสกักเกมส์ รพ.พัทลุง
2. กำหนดการแข่งขันอาวุโส 21 -27 ส.ค 65
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร