ระบบบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล การแข่งขันกีฬาเสกักเกมส์

สวัสดี : Guest

ในกรณีผู้ป่วย Admit แล้ว Discharge ขอให้โรงพยาบาลเลือกสถานะการรักษาเป็น Admit > D/C ด้วย...

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 19.30 น.

0

จำนวนผู้ป่วยวันนี้

ชาย 0     หญิง 0

81 ราย

ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด

0 ราย

กลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังฯ

31 ราย

กลุ่มโรคทั่วไป

39 ราย

กลุ่มการบาดเจ็บ